Wiadomości

Czytaj więcej...Realizując polecenie Komendanta Głównego PSP, w dniu 18 października 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Krasnymstawie odbyło się szkolenie teoretyczne dotyczące budowy i sposobu funkcjonowania gazociągu wysokiego ciśnienia.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Mając na względzie potrzebę doskonalenia strażaków z zakresu bezpiecznego kierowania pojazdami w ruchu drogowym Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zorganizował i przeprowadził takie szkolenia dla strażaków z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Czytaj więcej...