Wydział Logistyki

 tel. 81 5351240  tel. 81 5351241
ja
 
 

Naczelnik Wydziału Logistyki

mł. bryg. Tomasz Brudnowski

Zastępca Naczelnika Wydziału

st. kpt. Dariusz Łagowski

 

Informacje wydziału: